Komitet Naukowy 2023


Dr Tomasz Zalewski - Przewodniczący

Dr Aleksander Skaliy – Wiceprzewodniczący

Dr Marek Dąbrowski

Dr Łukasz Dudziński

Prof. dr hab. Jacek Gracz

Prof. dr hab. dr h.c Brunon Hołyst

Prof. UTH. dr hab. Andrzej Krzyszkowski

Dr Tomasz Kubiak

Dr Iwona Michniewicz

Dr Romuald Michniewicz

Prof. dr hab. Andrzej Ostrowski

Prof. dr hab. Ewa Płaczek

Dr Dariusz Skalski

Prof. dr hab. Arkadiusz Stanula

Prof. dr hab. Jerzy Telak

Dr hab. Paweł Terefenko

Dr Małgorzata Walczak

Dr Beata Zysiak - Christ

Dr Ewa Zieliński


Patronat honorowy


Patronat medialny