Zasady uczestnictwa


Warunkiem uczestnictwa w kongresie jest: 

Terminarz

do 30.09.2019r. nadsyłanie deklaracji uczestnictwa poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie kongresu. Potwierdzeniem uczzestnictwa jest dokonanie opłaty konferencyjnej do dn. 30.09.2019r.

do 15.09.2019r. II Komunikat zaiwerający szczegółowe informacje dotyczące doniesień konferencyjnych wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi, akceptacja tematyki referatów

do 30.09.2019r. przekazanie pełnych tekstów referatów

Opłaty konferencyjne

700,00 zł - udział w obradach, materiały kongresowe, wyżywienie, uroczysta kolacja, monografia naukowa

200,00 zł - ratownicy wodni (opłata nie obejmuje uroczystej kolacji, w zgłoszeniu należy wskazać, że ma się uprawnienia ratownika wodnego)

Udział bezpłatny - zakwalifikowani prelegenci

Opłatę konferencyjną należy wpłacać na rachunek bankowy 

nr 65 1240 1864 1111 0010 1700 8856
Bank Pekao SA VII O/Szczecin
WOPR Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin
NIP 955-15-07-219

W tytule przelewu prosimy wpisać następujące informacje:

Kongres PLS
Imię i nazwisko uczestnika kongresu
Informację o rodzaju opłaty

 


Patronat honorowy


Patronat medialny