Skład komitetu organizacyjnego


Tomasz Zalewski dr - Przewodniczący

Alksander Skaliy dr - Sekretarz naukowy

Elżbieta Janicka mgr - Sekretarz


Patronat honorowy


Patronat medialny