Komitet naukowy kongresu


Zaproszeni do uczestnictwa: 

Prof. dr hab. Janusz Andres

Dr Robert Brodnicki

Prof. dr hab. Marek Dutkowski

Prof. dr hab. Ewa Dybińska

Prof. dr hab. Jacek Gracz

Prof. dr hab. dr h.c Brunon Hołyst

Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski

Prof. Antoni F.Komorowski

Prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc

Dr inż. Andrzej Krzyszkowski

Dr n. zdr. Tomasz Kubiak

Dr Iwona Michniewicz

Dr Romuald Michniewicz

Prof. dr hab. Radosław Muszkieta

Prof. dr hab. Marek Napierała

Prof. dr hab. inż. Adam Olejnik

Prof. dr hab. n med. Agnieszka Pedrycz

Prof. dr hab. Ewa Płaczek

Dr hab. Stanisław Przybylski

Prof. dr hab. n. med. Piotr Siermontowski

Dr Tatjana Skaliy

Dr Aleksander Skaliy - Wiceprzewodniczący

Dr Dariusz Skalski

Prof. dr hab. Arkadiusz Stanula

Prof. dr hab. Jerzy Telak 

Dr Radosław Tyślewicz

Dr Małgorzata Walczak

Prof. dr hab. Wojciech Wiesner

Dr. Klaus Wilkens

Dr  Tomasz Zalewski - Przewodniczący

Prof. dr hab. Krystyna Zatoń

Prof. dr hab. inż. Jan Zych

prof. dr hab. med. Walery Żukow

 

 


Patronat honorowy


Patronat medialny