Komunikat 2


Komunikat nr 2

I MIĘDZYNARODOWY KONGRES POLSKIEJ FEDERACJI RATOWNICTWA WODNEGO


Polish Life Saving Federation

 

 Uniwersytet Szczeciński

 

 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

 

 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Województwa Zachodniopomorskiego

 

 

zapraszają do wzięcia udziału w

I Międzynarodowy Kongres Polskiej Federacji Ratownictwa Wodnego

obejmującej zagadnienia zakresu ratownictwa, bezpieczeństwa wodnego oraz turystyki, rekreacji, sportu i kultury fizycznej organizowany w dniach 21 – 22 listopada 2019 roku poprzez konsolidację:

V  Międzynarodowej Konferencji

Naukowej Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku

i

III Kongresu Bezpieczeństwa Wodnego w Szczecinie

 

  

PROGRAM*:

 

DZIEŃ I  21 listopada 2019 roku, czwartek

 

9:00 – 10:30

Akredytacja

HOTEL VULCAN – sala konferencyjno - bankietowa

Szczecin, ul. Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego 6a

10:30 – 10:50

Przywitanie uczestników konferencji i zaproszonych gości, uroczyste rozpoczęcie

I Międzynarodowego Kongresu Polskiej Federacji Ratownictwa Wodnego

 

 

10:50 – 12:35

Sesja plenarna

Sala konferencyjno – bankietowa Hotel Vulcan, Szczecin, ul. F.K. Druckiego-Lubeckiego 6a

 

                                   PRELEKCJA

PREZENTUJĄCY

10:50 – 11:05

Instruments to reduce the drownings in Europe and the World

Dr. Klaus Wilkens

Honorary President of ILSE and DLRG, Niemcy

11:05 – 11:20

Fizjologiczna i biomechaniczna analiza wybranych technik holowania tonącego stosowanych w ratownictwie wodnym

Prof. dr hab. Arkadiusz Stanula, Polska

11:20 – 11:35

Advances training of Air Rescue Specialists

Mr Henning Otto, Niemcy

11:35 – 11:50

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w ujęciu historycznym i współczesnym

Prof. dr hab. Jerzy Telak, Polska

11:50 – 12:05

Rozwój morskich technik ratowniczych na Bałtyku
w XIX w.

prof. dr hab. inż. Antoni F. Komorowski, Polska 

12:05 – 12:20

Analiza zagrożeń i szacowanie ryzyka jako podstawa skutecznej edukacji dla bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodą

Prof. dr hab. Wojciech Wiesner, Polska

12:20 – 12:35

Zastosowanie w ratownictwie wodnym innowacyjnej płetwy z profilami zwiększającymi jej hydrodynamikę

Prof. dr hab. Andrzej Ostrowski

 

 

 

12:35 – 13:15

Przerwa obiadowa

 

 

 

13:15 – 15:45

Sesja plenarna

Sala konferencyjno – bankietowa Hotel Vulcan, Szczecin, ul. F.K. Druckiego-Lubeckiego 6a

 

 

 

 

                                   PRELEKCJA

PREZENTUJĄCY

13:15 – 13:30

Efektywność wpływu Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych na liczbę utonięć i funkcjonowanie RW w Polsce

Dr Radosław Tyślewicz, Polska

13:30 – 13:45

Tideland rescue at German wadden sea

Juliane Otto, Niemcy

13:45 – 14:00

Przegląd i analiza wybranych aspektów współpracy służb w trakcie skomplikowanych akcji ratunkowych nad wodą

Dr Tomasz Kubiak, Polska

14:00 – 14:15

Utonięcia w liczbach, czyli nie wszystko co się liczy można policzyć...

Dr Dariusz Skalski, Polska

14:15 – 14:30

Wybrane prawne aspekty bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych

Mgr Maciej Furs, Polska

14:30 – 14:45

Zasadność wydzielenia odcinków kąpielisk strzeżonych

Mgr Klaudia Ołownia, Polska

14:45 – 15:00

Inspiracje World Conference On Drowning Prevention w Durbanie

Dr Tomasz Zalewski, Polska

15:00 – 15:15

Przegląd metod ratownictwa wodnego z wykorzystaniem środków ratowniczych w ratownictwie nadmorskim

Mgr Apoloniusz Kurylczyk, Polska

15:15 – 15:30

Edukacja a implementacja, strategie nauczania - uczenia się pierwszej pomocy.

Mgr Maria Adamczyk, Polska

15:30 – 15:45

Specyfika i charakterystyka warunków meteorologicznych i bezpieczeństwa wodnego
w Newquay w południowo zachodniej Anglii.

Mgr Remigiusz  Olejniczak, Polska

 

 

15:45 – 16:00

Przerwa kawowa

 

 

 

 

16:00 – 18:00

Sesja warsztatowa, RING NAUKOWY

Sala szkoleniowa Odra/Łasztownia/Regalica/Gryfia Hotel Vulcan, Szczecin, ul. F.K. Druckiego-Lubeckiego 6a

I Czy potrzebujemy kąpielisk w Polsce?

Moderator: Wojciech Reperowicz

II Czy powinniśmy nadawać uprawnienia ratowników bezpłatnie?

Moderator: Apoloniusz Kurylczyk

III Czy można mówić o powszechnym nauczaniu pierwszej pomocy biorąc za to opłaty?

Moderator: Maria Adamczyk

IV Czy każdy sprzęt jest potrzebny ratownikowi?

Moderator: Remigiusz Olejniczak

 

 

 

20:00

uroczysta kolacja, Hotel Vulcan w Szczecinie

 

Dzień II 22 listopada 2019 roku, piątek

 

 

10:00 – 11:15

Sesja plenarna

Sala konferencyjno – bankietowa Hotel Vulcan, Szczecin, ul. F.K. Druckiego-Lubeckiego 6a

 

 

PRLEKCJA

PREZENTUJĄCY

10:00 – 10:15

Chlor – wróg czy przyjaciel ratownika? Analiza wpływu lotnych związków chloru zawartych w atmosferze krytej pływalni na zdrowie ratowników.

Dr Andrzej Swinarew, Polska

10:15 – 10:30

Wspomagana terapia w nagłym zatrzymaniu krążenia

Prof. dr hab. Jerzy Telak, dr Oksana Telak, dr Ewa Zieliński, Polska

10:30 – 10:45

Współpraca SAR i podmiotów ratowniczych w sezonie 2019 w morskiej strefie przybrzeżnej

Kpt. ż. w. Janusz Maziarz

10:45 – 11:00

Wybrane uwarunkowania utonięć w województwie zachodniopomorskim. Profilowanie ofiar utonięć.

Dr Mariusz Sikora, Polska

11:00 – 11:15

Główne kompetencje współczesnego Managera

Dr Aleksander Skaliy, Polska

 

 

 

11:15 – 11:35

Przerwa kawowa

 

 

 

 

11:35 – 13:45

Sesja plenarna

Sala konferencyjno – bankietowa Hotel Vulcan, Szczecin, ul. F.K. Druckiego-Lubeckiego 6a

Vulcan Training Center, Szczecin, ul. Ludowa 8c

11:35 – 12:35

Warsztat pokazowy w Vulcan Training Center

 

12:35 – 12:50

Współpraca ratowników wodnych Wasserwacht i WOPR na Cesarskich Kąpieliskach Morskich

Sebastian Antczak, Niemcy

12:50 – 13:05

Wykorzystanie dronów w działaniach ratowniczych, negatywne aspekty.

Maciej Dziubich, Polska

13:05 – 13:20

Skutery dawniej i dziś. Skutery dziś i jutro. Przegląd aktualnych możliwości

Jakub Friedenberger, Polska

13:20 – 13:35

Tactical medicine in specialized water rescue

Jens Bothe, Niemcy

13:35 – 13:50

Radzenie sobie ze stresem w pracy ratownika

Mgr Jakub El – Essa

13:50 - 14:00

Kontrowersje wokół leczenia hiperbarycznego

Dr Ewa Zieliński

14:00 – 14:10

Agresywny kąpiący się

Dr Kinga Grobelska

14:10 – 14:30

Podsumowanie I Międzynarodowego Kongresu Polskiej Federacji Ratownictwa Wodnego

·        Wyniki RINGU NAUKOWEGO

·        Uroczyste ślubowanie studentów nowego kierunku BW z prezentacją kierunku

 

 

 

14:30 -

Lunch

*z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianom

 

 

 

Patronat honorowy I Międzynarodowego Kongresu Polskiej Federacji Ratownictwa Wodnego objął Minister Sportu i Turystyki, Wojewoda Kujawsko - Pomorski, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydent Miasta Szczecin, Prezydent Miasta Bydgoszcz.

 

Komitet naukowy:

 


Doc. dr Robert Brudnicki

Prof. dr hab. Ewa Dybińska

Prof. Antoni F.Komorowski

Prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc

Prof. dr hab. inż. Andrzej Krzyszkowski

Dr Tomasz Kubiak

Prof. dr hab. Radoław Muszkieta

Prof dr hab. E. Płaczek

Dr hab. Stanisław Przybylski

Dr hab. n. med. Piotr Siermontowski

Dr Aleksander Skaliy – Wiceprzewodniczący

Dr Dariusz Skalski  

Prof. dr hab. Arkadiusz Stanula

Prof. dr hab. Jerzy Telak

Dr Radosław Tyślewicz

Dr Małgorzata Walczak

Prof. dr hab. Wojciech Wiesner

Dr  Tomasz Zalewski - Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Jan Zych

Prof. dr hab. med. Walery Żukow


 

Komitet Organizacyjny:

 

Tomasz Zalewski dr - Przewodniczący

Aleksander Skaliy dr – Sekretarz naukowy

Elżbieta Janicka mgr – Sekretarz

 

KOSZT

Pakiet podstawowy dla ratowników wodnych  - udział w obradach, materiały kongresowe, przerwy kawowe podczas konferencji – 200,00zł

Pakiet rozszerzony - udział w obradach, materiały kongresowe, posiłki i przerwy kawowe podczas konferencji, uroczysta kolacja po pierwszym dniu kongresu 700,00zł

Zakwalifikowani prelegenci – uczestnictwo bezpłatne

 

TERMINARZ

UWAGA ZMIANA TERMINU!

do 30. 10 .2019 r. nadsyłanie deklaracji uczestnictwa poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie kongresu: www.pls.org.pl Potwierdzeniem uczestnictwa jest dokonanie opłaty konferencyjnej do dn. 30.10.2019r.

 

Patronat medialny

TVP Szczecin   

Radio SZCZECIN                       

 

Informacje oraz pytania należy kierować do sekretarza kongresu, Elżbiety Janickiej

Ul. Mickiewicza 18

70 – 383 Szczecin

Tel.: 91 425 27 78

e-mail: kongres@wopr.szczecin.pl                                        

 


Patronat honorowy


Patronat medialny