Organizatorzy


  • WOPR Województwa Zachodniopomorskiego
  • Uniwersytet Szczeciński

 

Przedstawiciele partnerów zaproszonych do współpracy:

 

Urząd Morski w Szczecinie

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Szczecinie

Państwowa Straż Pożarna w Szczecinie

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft

Zespół Parków Krajobrazowych

Deutsches Rotes Kreuz

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Uniwersytet Szczeciński

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Wojskowy Instytut Medyczny

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

Laerdal Medical Poland

MEDline

Plus

 

Projekt współfinansowany przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 


Patronat honorowy


Patronat medialny