Program


Spotkanie to dwudniowa konferencja, której przedmiotem obrad i dyskusji będą zagadnienia z dziedziny nauk społecznych, przyrodniczych, medycznych, nauk o zdrowiu z zakresu bezpieczeństwa i ratownictwa na obszarach wodnych. W praktycznej części obrad znajdzie się Workshop, w którym zostanie poruszona tematyka obsługi RescueLaba – Centrum Symulacji Medycznej, aplikacji systemu zrządzania podmiotami ratowniczymi (SZOT) oraz systemami informatycznymi obsługującymi zarządzanie kryzysowe. Pokaz zajęć profilaktycznych oraz funkcjonalności portalu e-learningowego. Na szczególną uwagę zasługują planowane warsztaty wykorzystujące nowoczesne technologie w szkoleniach z zakresu segregacji osób poszkodowanych w zdarzeniach masowych. Wirtualny Symulator Medyczny TRIAGE SIMULATOR jest aplikacją będącą częścią wirtualnego świata Worlds of Rescue. Każdy uczestnik warsztatów wciela się w postać oficera TRIAGE, który podejmuje działania w wirtualnym świecie przy zdarzeniach z wieloma poszkodowanymi.

 

Dzień I

13 listopada 2017 roku (poniedziałek)

      9:00 – 9:45 akredytacja uczestników konferencji

      11:00 – 14:00 Sesja plenarna, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie

      14:00 – 15:00 przerwa obiadowa

      15:00 – 17:00 Sesje tematyczne i warsztatowe, Geocentrm, ul. Mickiewicza 16a

      17:00 - 17:30 przerwa kawowa

      17:30 – 19:00 Sesje tematyczne i warsztatowe Geocentrm, ul. Mickiewicza 16a

      20:00 uroczysta kolacja, Hotel Radisson BLU w SzczecinieDzień II

14 listopada 2017 (wtorek)

      9:00 – 10:30 sesje tematyczne i warsztatowe

      10:30 – 11:00 przerwa kawowa

      11:00 – 12:30 sesje tematyczne i warsztatowe

      12:30 – 14:00 sesja podsumowująca

      Uroczyste ślubowanie studentów nowego kierunku BW z prezentacją kierunku

      14:00 obiad

 

Workshops

Rescuelab – Centrum Symulacji Medycznych, pokaz możliwości przeprowadzenia szkolenia z zakresu podstawowego BLS/AED z wykorzystaniem sprzętu dostępnego w centrum RescueLab, prezentacja nowoczesnych technik nauczania w szkoleniach zaawansowanych, także z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Rescuelab

EDB – prezentacja zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem sprzętu dostępnego w Centrum Symulacji Medycznych RescueLab na przykładzie programu edukacyjnego dla uczniów „Zawsze ratuję”,  pokazowa lekcja z wykorzystaniem modelu gry terenowej

EDB

SZOT – prezentacja aplikacji System Zarządzania Organizacją w Terenie wykorzystującej nowoczesne systemy informatyczne dla zarządzania podmiotami ratowniczymi, aplikacja umożliwia dysponowanie zasobami organizacji: osobowymi i sprzętowymi oraz koordynację działań ratunkowych

SZOT

Triage w nowoczesnych technologiach – warsztat prezentujący wykorzystanie nowoczesnych technologii w szkoleniach z zakresu segregacji osób poszkodowanych w zdarzeniach masowych. Każdy uczestnik warsztatów wciela się w postać oficera TRIAGE, który podejmuje działania w wirtualnym świecie przy zdarzeniach z wieloma poszkodowanymi.  - TRIAGE SIMULATOR

TRIAGE

 

   Tematyka

   Obrady będą się toczyć w kilku sekcjach stworzonych na podstawie zgłoszonych wystąpień 

 • teoria bezpieczeństwa wodnego
 • zarządzanie bezpieczeństwem
 • analiza zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • statystyki utonięć, zdarzeń i interwencji
 • analiza zjawisk fizycznych w wodzie
 • systemy wspomagające i innowacje
 • strategie i uwarunkowania prawne
 • polityka regionalna i społeczna
 • bezpieczeństwo powodziowe
 • podmioty ratownicze i struktury administracji publicznej
 • współpraca międzynarodowa
 • wodne zagrożenia środowiskowe i ich monitoring
 • bezpieczeństwo wodne w kulturze fizycznej i turystyce
 • hydrologia, klimatologia, meteorologia
 • procedury ratownicze
 • techniki ratownicze
 • sprzęt w ratownictwie wodnym
 • metodyka nauczania
 • efektywność i optymalizacja
 • logistyka działań ratunkowych
 • współdziałanie służb ratowniczych
 • profilaktyka i prewencja
 • kwalifikowana pierwsza pomoc
 • pierwsza pomoc
 • medyczne czynności ratunkowe
 • psychologiczne aspekty działań ratowniczych
 • edukacja dla bezpieczeństwa

 

 

Projekt współfinansowany przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 


Patronat honorowy


Patronat medialny